Akcija za klijente poslovnice "Grbavica"


Detaljnu ponudu stambenih kredita na akciji imate na linku: 

TRIOSTAR – STAMBENI BLOCKBUSTER KOJI NE ŽELITE PROPUSTITI.
 
*Efektivna kamatna stopa (EKS ) je izračunata na iznos kredita od 50.000 KM , sa rokom otplate od 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita 1,00% od iznosa kredita, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. U okviru ovog informativnog primjera nije predviđena odgoda plaćanja obaveza do 31.12.2017.
 
VALUT NA KLAUZULA: Za sve kredite sa rokom otplate preko 36 mjeseci, ugovara se valutna klauzula koja se vezuje za valutu EUR prema srednjem kursu Centralne banke BiH.