Nenamjenski potrošački krediti - AKCIJA
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
NENAMJENSKI POTROŠAČKI KREDITI
AKCIJA
Scroll down
Vrhunska ponuda i uslovi u Union Banci
Nenamjenski potrošački krediti uz fiksne kamatne stope
Iznos kredita i rok otplate
10
Godina
Maksimalni rok otplate
40.000 KM
Maksimalan iznos kredita
Rok otplade do 3 godine Rok otplade do 3 godine Rok otplade do 3 godine Rok otplade do 5 godina Rok otplade do 5 godina Rok otplade do 5 godina Rok otplade do 10 godina Rok otplade do 10 godina Rok otplade do 10 godina
Naknada za obradu kredita: 0,50 % za primaoce plate preko Union banke; 1 ,50 % za ostale klijente

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 10.000 KM i rokom otplate od 3 godine. U izračun EKS-a uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za obradu kredita (0,50 % od iznosa kredita), trošak kupovine mjenice, trošak ovjere dokumentacije.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 10.000 KM i rokom otplate od 5 godina. U izračun EKS-a uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za obradu kredita (0,50 % od iznosa kredita), trošak kupovine mjenice, trošak ovjere dokumentacije.

***Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 20.000 KM i rokom otplate od IO godina. U izračun EKS-a uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za obradu kredita (0,50 % od iznosa kredita), trošak kupovine mjenice, trošak ovjere dokumentacije i trošak police osiguranja korisnika kredita.
Iznos kredita
Rok otplate
1 godina
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
6 godina
7 godina
8 godina
9 godina
10 godina
5.000,00 KM
421,08 KM
213,69 KM
144,20 KM
110,56 KM
89,73 KM
76,98 KM
67,09 KM
60,83 KM
55,09 KM
50,50 KM
10.000,00 KM
 
427,38 KM
288,39 KM
221,12 KM
179,46 KM
153,96 KM
134,17 KM
121 KM
110,17 KM
101,01 KM
15.000,00 KM
 
 
432,59 KM
331 KM
269,20 KM
230,94 KM
201 KM
182,49 KM
165,26 KM
151,51 KM
20.000,00 KM
 
 
 
442,24 KM
358,93 KM
307,92 KM
268,34 KM
243,32 KM
220,35 KM
202,02 KM
25.000,00 KM
 
 
 
 
448,66 KM
384,90 KM
335,43 KM
304,15 KM
275,44 KM
252,52 KM
30.000,00 KM
 
 
 
 
538,39 KM
461,87 KM
402,15 KM
364,98 KM
330,52 KM
303,02 KM
35.000,00 KM
 
 
 
 
 
538,85 KM
469,60 KM
425,81 KM
385,61 KM
353,53 KM
40.000,00 KM
 
 
 
 
 
615,83 KM
536,68 KM
486,64 KM
440,70 KM
404,03 KM
Dokumentacija za kredit
Zahtjev za kredit i prateće dokumente možete
preuzeti sa linka ispod

Zahtjev za kredit (pdf)
Standardni informacioni list (pdf)

Posjetite nas u najbližoj poslovnici Union Banke
POSLOVNICE