Stambeni krediti za mlade 2019.
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
STAMBENI KREDITI ZA
MLADE
Scroll down
Kupi stan dok si mlad, fiksna kamata dobro ti stoji,
a malu ratu svako voli... O da, o da, o da!
FIKSNA KAMATNA STOPA DO KRAJA OTPLATNOG PERIODA
Iznos kredita i rok otplate
150.000 KM
Maksimalan iznos kredita
20
Godina
Maksimalni rok otplate
  • Namjena kredita: rješavanje stambenog pitanja podnosioca zahtjeva
  • Instrumenti obezbjeđenja: hipoteka u omjeru već od 1:1, u odnosu na iznos kredita
  • Naknada za obradu kredita: od 0,00% do 1,00% od iznosa kredita, jednokratno
  • Isplata kredita: moguće je do 10% od iznosa odobrenog kredita, a maksimalno 10.000 KM isplatiti za finansiranje ostalih troškova koji su vezani za primarnu namjenu kredita

Iznos kredita
Rok otplate
5 godina
10 godina
15 godina
20 godina
50.000,00
898,21 KM
482,57 KM
345,05 KM
277,05 KM
100.000,00
1.796,42 KM
965,15 KM
690,10 KM
554,10 KM
150.000,00
2.694,64 KM
1.447,72 KM
1.035,15 KM
831,15 KM

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 100.000 KM, sa rokom otplate od 240 mjeseci i bez naknade za obradu kredita. U izračun efektivne kamatne stope uključeni su troškovi kupovine mjenica, ovjere dokumentacije, osiguranja nekretnine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanja poreznih uvjerenja i ZK izvatka, te trošak notara.

VALUTNA KLAUZULA: Za sve kredite sa rokom otplate preko 60 mjeseci, ugovara se valutna klauzula koja se vezuje za valutu EUR prema srednjem kursu Centralne banke BiH.