Ponuda olakšica klijentima Union banke fizičkim licima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Ponuda olakšica klijentima Union banke fizičkim licima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19

Ponuda olakšica klijentima Union banke fizičkim licima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID- 19“ (u daljem tekstu: Odluka) ovim putem obavještavamo klijente Union banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) o ponudi olakšica fizičkim licima koja koriste kreditne plasmane, kroz odobravanje jedne od sljedećih posebnih mjera:

1. moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,
2. uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
3. produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
4. produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu klijenti tokom tog perioda mogu koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
5. druge mjere u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta ili
6. kombinaciju dvije ili više gore navedenih mjera. Posebne mjere se odobravaju na osnovu zahtjeva klijenta i kreditne analize kojom se utvrđuje koja je mjera najpovoljnija za održavanje i poboljšanje kreditne sposobnosti klijenta.

Prije definisanja primjerenog modaliteta posebne mjere, Banka klijentima koji ispunjavaju definisane uslove, kao prelaznu mjeru nudi odobravanje odgode plaćanja (prelazni moratorij) svih kreditnih obaveza (glavnicu i kamate) za tri mjeseca (devedeset dana) ili do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta.

U periodu važenja prelazne mjere Banka ne obračunava dodatne kamate niti druge naknade i troškove.

Iznosi mjesečnih kreditnih obaveza (anuiteta) po kreditima sa otplatom u anuitetima, koji će klijent nastaviti plaćati po prestanku prelazne mjere (ukoliko ne bude realizovana druga posebna mjera) ostaju nepromijenjeni.

Osnovni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi Banka odobrila prelaznu mjeru su:
1. klijent nije u mogućnosti da servisira kreditne obaveze prema Banci u skladu sa postojećim otplatnim planovima zbog direktnog ili indirektnog uticaja pandemije Covid-19 i
2. klijent nije bio u kašnjenju sa dospjelim obavezama u značajnom materijalnom iznosu preko 90 dana na dan 29.02.2020.godine

Klijenti koji ispunjavaju navedene uslove, Zahtjev mogu popuniti putem zvanične web stranice Banke www.unionbank.ba ili dostavljanjem u elektronskoj formi putem email-a na adresu privremene.mjere@unionbank.ba ili lično u poslovnici Banke. Ukoliko klijent nije u mogućnosti da popuni zahtjev niti na jedan od prethodno navedenih načina, može kontaktirati poslovnu jedinicu Banke u kojoj je realizovan kredit ili najbližu poslovnicu putem telefona. Klijenti su obavezni da, najdalje u roku od 15 dana po ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, Banci dostave originalnu dokumentaciju u vezi sa poduzetom prelaznom mjerom (Zahtjev) kao i Zahtjev za posebnu mjeru (sa pratećom dokumentacijom propisanom od Banke) ili izjavu da mu nisu potrebne dodatne olakšice.