Akcijska ponuda potrošačkih gotovinskih kredita za penzionere
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Akcijska ponuda potrošačkih gotovinskih kredita za penzionere
Scroll down
Penzionerski potrošački gotovinski krediti do 50.000 KM i do 10 godina,
sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate.
Iznos kredita i rok otplate
10
Godina
Maksimalni rok otplate
50.000 KM
Maksimalan iznos kredita
  • Nominalna kamatna stopa: od 3,96% (EKS 6,40%*)
  • Instrumenti obezbjeđenja: mjenice i polisa osiguranja od rizika smrti
  • Naknada za obradu kredita: 0,75% od iznosa kredita (min. 100,00 KM)

*Informativna efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 20.000 KM na period od 60 mjeseci, sa naknadom za obradu kredita od 0,75% (min. 100,00 KM), troškovima mjenica, ovjere dokumentacije, troškom polise osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće, interkalarne kamate i vođenja kreditnog računa, za klijente Banke – primaoce penzije.

Iznos/Rok otplate
1
godina
2
godine
3
godine
4
godine
5
godina
6 godina
7 godina
8 godina
9 godina
10 godina
5.000 KM
427,66 KM
219,04 KM
149,53 KM
114,81 KM
93,99 KM
81,28 KM
71,41 KM
64,02 KM
58,29 KM
53,72 KM
10.000 KM
  436,07 KM
297,06 KM
227,61 KM
185,98 KM
160,56 KM
140,82 KM
126,04 KM
114,59 KM
105,45 KM
15.000 KM
    444,59 KM
340,42 KM
277,98 KM
239,83 KM
210,22 KM
188,07 KM
170,88 KM
157,17 KM
20.000 KM
      453,22 KM
369,97 KM
319,11 KM
279,63 KM
250,09 KM
227,17 KM
208,89 KM
25.000 KM
        461,96 KM
398,39 KM
349,04 KM
312,11 KM
283,46 KM
260,61 KM
30.000 KM
        553,95 KM
477,67 KM
418,45 KM
374,13 KM
339,76 KM
312,34 KM
35.000 KM
          556,95 KM
487,85 KM
436,15 KM
396,05 KM
364,06 KM
40.000 KM
          636,23 KM
557,26 KM
498,18 KM
452,34 KM
415,78 KM
45.000 KM
            626,67 KM
560,20 KM
508,63 KM
467,51 KM
50.000 KM
            696,08 KM
622,22 KM
564,93 KM
519,23 KM


Akcijska ponuda potrošačkih gotovinskih kredita za primaoce penzije**
Iznos do 50.000 KM (uz uslov otplate maksimalno do navršenih 70 godina starosti)
do 25.000 KM (uz uslov otplate maksimalno do navršenih 75 godina starosti)
Rok do 60 mjeseci od 61 do 120 mjeseci
Kamatna stopa 3,96% 4,46%
Naknada za obradu 0,75% (min. 100,00 KM)


** Pod pojmom primaoci penzije smatraju se primaoci redovnih ličnih primanja preko računa otvorenog u Union banci dd Sarajevo, kao i klijenti koji označe na Zahtjevu za kredit ili za koje FZ PIO/MIO označi da će izvršiti prenos primanja na tekući račun u Union banci. Obavezan uslov odluke za primaoce penzije: Realizacija primanja preko tekućeg računa otvorenog u Union banci dd Sarajevo za sve vrijeme trajanja otplate kredita.

Dokumentacija za kredit
Zahtjev za kredit i prateće dokumente možete
preuzeti sa linka ispod

Zahtjev za kredit (pdf)
Podaci o suduzniku (pdf)
Standardni informacioni list (pdf)
ZATRAŽI KREDIT