Press kutak
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Kao izraz našeg javnog i otvorenog djelovanja, transparentnost je temeljni postulat naše komunikacije
s klijentima, poslovnim partnerima, uposlenicima, dioničarima i cjelokupnom javnošću. Zato rado
komuniciramo
sa medijima i svim drugim organizacijama i pojedincima zainteresovanim za naš rad.