Uprava i Nadzorni odbor
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti


Uprava Banke

Vedran Hadžiahmetović,
Predsjednik Uprave

Vedran Hadžiahmetović – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Finansijsko-računovodstveni, postdiplomski studij – strateški informatički menadžment (magistrand). Profesionalno iskustvo (22 godine radnog iskustva) sticao u bankarskom sektoru kontinuirano na rukovodećim položajima (direktor sektora, izvršni direktor, član Uprave – ProCredit bank). Od aprila 2012. godine izvršni direktor za operacije – član Uprave Union banke, od juna 2015. godine direktor Union banke. Novi mandat na funkciji predsjednika Uprave Union banke od aprila 2023. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje poslovanja sa klijentima, pravne poslove i HR, informaciono-komunikacione tehnologije, marketing i komunikacije, te opšte poslove.
CV

Leon Begić,
član Uprave za operacije

Leon Begić – diplomirao na Univerzitetu u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike Varaždin – smjer organizacija tržišnog poslovanja (dipl. ecc). Profesionalno iskustvo (37 godina radnog iskustva) sticao u bankarskom sektoru kontinuirano na rukovodećim položajima od 1988. godine voditelj poslovnice Splitske banke u Ljubuškom, pomoćnik generalnog direktora u Hrvatskoj banci (sada UniCredit), direktor Glumina banke, izvršni direktor Fima Validus banke, Vaba banke, Fima banke, izvršni direktor za pravne osobe i investicijsko bankarstvo Moja banke do marta 2013. godine. Od marta 2016. godine izvršni direktor za operacije – član Uprave Union banke. Novi mandat na funkciji člana Uprave za operacije od aprila 2023. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje operativnih poslova, te sredstva i likvidnost.
CV

Edin Mujagić,
član Uprave za rizike

Edin Mujagić – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Marketing, postdiplomski studij Menadžment informacionih sistema (magistrand). Profesionalno iskustvo (18 godina radnog iskustva), sticao na području revizije (semi senior i senior Deloitte) te kontinuirano na rukovodećim položajima: Mercator BH – direktor sektora, Elektroprivreda BiH – izvršni direktor. Na rukovodećim položajima u bankarskom sektoru od oktobra 2015. godine, izvršni direktor/član Uprave IK banke nadležan za rizike, finansije i računovodstvo, te izvršni direktor/član Uprave ASA banke. Član Uprave Union banke od jula 2018. godine. Novi mandat na funkciji člana Uprave za rizike od aprila 2023. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje rizika (kreditni i operativni rizici, upravljanje i kontrola rizika), računovodstva i kontrolinga.
CV


Nadzorni odborOdbor za reviziju