Akcijska ponuda za oročenu štednju
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
AKCIJSKA
PONUDA
ZA OROČENU
ŠTEDNJU
NEKA VAŠ NOVAC RASTE
Scroll down
Oročena štednja Vam omogućava da svoj novac, u KM ili/i EUR valuti, deponujete na unaprijed određeni period i ostvarite prihod po osnovu kamate. U zavisnosti od Vaših želja i potreba, period isplate prihoda po osnovu kamate može biti mjesečno ili po isteku perioda oročenja.
Kamatne stope
Kamatne stope na oročene depozite su fiksne. U nastavku pregled kamatnih stopa:
Period oročenja KM i EUR valuta
Visina kamatne stope
od 1 do 3 mjeseca 0,20%
od 4 do 6 mjeseci 0,35%
od 7 do 12 mjeseci 0,60%
od 13 do 24 mjeseca 1,65%
od 25 do 36 mjeseci 2,05%
od 37 do 60 mjeseci 2,50%
preko 61 mjesec 2,75%

• Akcijske kamatne stope će se primjenjivati od 18.12.2023. i traju do 17.03.2024. godine.

Banka ne obračunava kamatnu stopu na oročene nenamjenske depozite u ostalim valutama.
Nominalna kamatna stopa je jednaka efektivnoj kamatnoj stopi
Dokumentacija za otvaranje oročene štednje
Za otvaranje oročene štednje dovoljno je dostaviti identifikacijski dokument (ovjerenu kopiju
lične karte) i CIPS prijavu mjesta boravka te popunjen zahtjev koji možete preuzeti sa
linka ispod.

Zahtjev za otvaranje oročene štednje (pdf)
Standardni informacioni list (pdf)

OTVORI OROČENU ŠTEDNJU