Ponuda olakšica klijentima Union banke pravnim licima i samostalnim poduzetnicima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Ponuda olakšica klijentima Union banke pravnim licima i samostalnim poduzetnicima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19

Ponuda olakšica klijentima Union banke pravnim licima i samostalnim poduzetnicima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID- 19“ (u daljem tekstu: Odluka) ovim putem obavještavamo klijente Union banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) o ponudi olakšica klijentima pravnim licima i samostalnim poduzetnicima, kroz odobravanje jedne od sljedećih posebnih mjera:

1. moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,
2. uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
3. produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
4. produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu klijenti tokom tog perioda mogu koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
5. odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
6. druge mjere u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta ili
7. kombinaciju dvije ili više gore navedenih mjera.

Posebne mjere se odobravaju na osnovu zahtjeva klijenta i kreditne analize kojom se utvrđuje koja je mjera najpovoljnija za održavanje i poboljšanje kreditne sposobnosti klijenta.
Osnovni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi Banka odobrila posebnu mjeru su ako:

1. klijent nije u mogućnosti da servisira kreditne obaveze prema Banci u skladu sa postojećim otplatnim planovima zbog direktnog ili indirektnog uticaja pandemije Covid-19 i
2. klijent nije bio u kašnjenju sa dospjelim obavezama u značajnom materijalnom iznosu preko 90 dana na 29.02.2020.godine

Ispunjenje osnovnog uslova klijenti su dužni dokumentovati i obrazlažiti u okviru Zahtjeva za posebnu mjeru.

Dodatni uslovi koji će morati biti ispunjeni za realizaciju posebnih mjera, zavisit će od modaliteta posebnih mjera, specifičnosti klijentovog poslovanja, instrumenata obezbjeđenja kreditnih plasmana i drugih okolnosti specifičnih za konkretnog klijenta i kreditni plasman. Dodatne uslove Banka će komunicirati sa klijentima u toku procesa realizacije posebnih mjera.