Devizni račun
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
DEVIZNI
RAČUN
Scroll down
Union Banka vam omogućava otvaranje deviznog računa koji se koristi za
ino prilive i obavljanje platnog prometa prema/iz inostranstva
Troškovi otvaranja i vođenja računa
0 KM
- bez naknade -
Otvaranje deviznog računa
0 KM
- mjesečno -
Vođenje deviznog računa
Dokumentacija za otvaranje računa
Zahtjev za otvaranje računa i prateće dokumente možete preuzeti sa linka ispod.

Zahtjev za otvaranje računa (pdf)
Dokumentacija za otvaranje računa (pdf)
UGOVORITE SASTANAK