Informacija o naknadama za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Informacija o naknadama za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije

Informacija o naknadama za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije

Poštovani klijenti,

produženjem važenja privremenih mjera usljed pogoršanja epidemiološke situacije obavještavamo vas da će Union banka u periodu od 01.03.2021. do 30.06.2021.godine, obračunavati umanjene naknade za sljedeće tarifne stavove kako sljedi:

Opis naknade

Redovni iznos naknade

Umanjeni iznos naknade

Naknada za vođenje tekućeg računa

2,50 KM

2,00 KM

Naknada za vođenje a’vista računa

1,50 KM

1,00 KM

Mjesečna naknada za vođenje Paketa usluga START

3,49 KM

2,99 KM

Mjesečna naknada za vođenje Paketa usluga PLUS

5,99 KM

4,99 KM


Dodatno vas informišemo da su proširene ponude Paketa usluga START i PLUS, u koje su uključene brojne pogodnosti, od kojih ističemo:

- nova rješenja za mobilno bankarstvo (mUNION) i elektronsko bankarstvo (eUNION) koja će vam omogućiti lakše, brže i sigurnije obavljanje transakcija;
- CardGuard aplikaciju koja omogućava precizno i sigurno upravljanje parametrima kartičnih transakcija od prevare ili zloupotrebe, bilo da plaćate u trgovini, pri online kupovini ili kada podižete novac sa bankomata i
- KVIKO uslugu, mobilnu aplikaciju za plaćanje, koja omogućava transfer novčanih sredstava putem mobilnog telefona između klijenata Banke, 24 sata na dan, koristeći samo broj mobitela primaoca novčanih sredstava.

Cjelokupan sadržaj pojedinačnih paketa usluga je dostupan na web stranici www.unionbank.ba.

Ovim putem želimo vam se zahvaliti na odluci da koristite usluge Union banke.