INFORMACIJA ZA MEDIJE
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
INFORMACIJA ZA MEDIJE

INFORMACIJA ZA MEDIJE

U četvrtak, 26.12.2014. godine u medijima je objavljena informacija o 100 najvećih primanja u javnom sektoru koje je Porezna uprava Federacije BiH dostavila Parlamentu FBiH. U navedenom spisku Porezne uprave (u kojem su navedene najviše neto plate za mart, april i maj ove godine) se između ostalog spominju imena Izvršnih direktora Union Banke – Vedrana Hadžiahmetovića i Admila Nukića, kao i naših bivših uposlenika Šaćira Žige i Jasenke Hadžialić.

Objavljene poreske kartice se odnose na ukupne prihode građana (pored redovne plate, to mogu biti i isplate životnih osiguranja, honorarnih i konsultantskih poslova, otpremnina, te sličnih prihoda), a ne platne liste kako je u medijima prezentirano. S tim u vezi su navedeni iznosi plata izvršnih direktora u Union Banci apsolutno netačni, jer je iznos neto plata utvrđen Zakonom o platama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH u čijem članu 6. stoji da je „za članove uprave koju čini direktor, zamjenik direktora ili direktor i zamjenik direktora i jedan ili više izvršnih direktora institucije kao i predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima komisije institucije može biti utvrđena najviše u iznosu do pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji u prethodna tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku".

Iz nama nepoznatih razloga su mediji objavili podatke o primanjima u Union Banci u kontekstu da su to mjesečne plate, što nije tačno i zato ova informacija ima za cilj da građanima FBiH pružimo ispravne i potpune informacije:

• Union Banka nije javno preduzeće niti budžetski korisnik, već privredni subjekt i dioničarsko društvo koje samostalno posluje.

• Iznosi koji su navedeni u spisku Porezne uprave se odnose na otpremnine uposlenika koji su otišli u prijevremenu penziju (Žiga Šaćir i Hadžialić Jasenka), a navedeni iznos mjesečnih primanja Vedrana Hadžiahmetovića i Admila Nukića se odnosi na uplatu polise životnog osiguranja koja je doznačena samo u tom mjesecu.

• Senad Redžić je direktor Union Banke, a Admil Nukić obavlja funkciju Izvršnog direktora i člana Uprave Union Banke. Njegova plata je u skladu sa članom 6. Zakona o platama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu.

• Uzimajući u obzir informacije iz medija o platama u finansijskom sektoru, iznosi plata direktora, izvršnih direktora i uposlenika Union Banke su generalno ispod prosjeka bankarskog sektora.

Uprava Union Banke