Inkaso poslovi
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
INKASO POSLOVI
Scroll down
Inkaso je jedan od instrumenata plaćanja u međunarodnom poslovanju i predstavlja nalog
izvoznika njegovoj banci da prezentirana finansijska i/ili komercijalna dokumenta uruči
uvozniku, preko njegove banke, pod uslovom da odmah plati, akceptira mjenicu ili ispuni
neke druge ugovorene uslove. Kod ovih poslova, uloga banke je posrednička. Banka pruža
usluge izvoznih i uvoznih inkaso poslova.
Troškovi i naknade
Troškovi za inkaso poslove u
skladu sa cjenovnikom naknada za pravna lica