Instant kredit
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
INSTANT
KREDIT
Scroll down
Uz minimalnu proceduru kreditna sredstva se odobravaju
u roku od 24 h od momenta prijema kompletne dokumentacije.
Iznos kredita i rok otplate
5
Godina
Maksimalni rok otplate
10.000 KM
Maksimalan iznos kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Mjenica
 • Saglasnost/ suglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja
 • Moguće ugovaranje jednog od paketa osiguranja kredita.

Ovisno od ukupne kreditne izloženosti Korisnika u Banci, iznosa kredita, roka otplate i profila firme zaposlenja korisnika u kreditni odnos se uključuje sudužnik.

Troškovi koji se mogu očekivati prilikom realizacije kredita
 • Naknada za obradu kredita
 • Naknada za vođenje kreditnog računa
 • Troškovi mjenica
 • Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu
 • Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM)
  opcionalno ukoliko je polica obezbjeđenje po kreditu
 • Troškovi otvaranja i vođenja računa:
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge
 • Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge