Korespondentne banke
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Korespondentne banke


Lista glavnih kontokorentnih korespondentskih banaka Union banke dd Sarajevo (UBKSBA22)
Važeća od 01.01.2023.


Valuta Banka SWIFT CODE
Zemlja
AUD Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
CAD Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
CHF Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
DKK Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
EUR KT Bank AG, Frankfurt am Main KTAG DE FF Njemačka
Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart SOLADESTXXX Njemačka
GBP Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska
NOK Privredna Banka Zagreb dd, Zagreb PBZGHR2X Hrvatska

Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 033/561-406 ili putem e-maila info@unionbank.ba