Kredit za ostale namjene
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
KREDIT
ZA OSTALE NAMJENE
Scroll down
Ovaj kreditni proizvod možete kombinovati za više različitih namjena,
uz mogućnost isplate dijela kredita gotovinski.
Iznos kredita i rok otplate
25
Godina
Maksimalni rok otplate
500.000 KM
Maksimalan iznos kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Mjenica
 • Saglasnost/ suglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja
 • Hipoteka na nekretnini
 • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara

Ovisno od ukupne kreditne izloženosti Korisnika u Banci, iznosa kredita, roka otplate i profila firme zaposlenja korisnika u kreditni odnos se uključuje sudužnik.

Troškovi koji se mogu očekivati prilikom realizacije kredita
 • Naknada za obradu kredita
 • Naknada za vođenje kreditnog računa
 • Troškovi mjenica
 • Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu
 • Troškovi pribavljanja ZK izvatka
 • Troškovi notara
 • Troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • Troškovi pribavljanja poreskih uvjerenja
 • Troškovi police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita
 • Troškovi otvaranja i vođenja računa:
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge
 • Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge