Stambeni kredit
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
STAMBENI
KREDIT
Scroll down
Bilo da prvi put rješavate stambeno pitanje, razmišljate o kupovini većeg stana ili želite refinansirati postojeći
stambeni kredit koji imate u drugoj finansijskoj instituciji, stambeni krediti Union Banke sa fiksnom kamatnom
stopom sigurno će zadovoljiti sve Vaše potrebe, a u skladu sa Vašim mogućnostima.
Iznos kredita i rok otplate
25
Godina
Maksimalni rok otplate
500.000 KM
Maksimalan iznos kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Mjenica
 • Saglasnost/ suglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja
 • Hipoteka na nekretnini
 • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara

Ovisno od ukupne kreditne izloženosti Korisnika u Banci, iznosa kredita, roka otplate i profila firme zaposlenja korisnika u kreditni odnos se uključuje sudužnik.

Troškovi koji se mogu očekivati prilikom realizacije kredita
 • Naknada za obradu kredita
 • Naknada za vođenje kreditnog računa
 • Troškovi mjenica
 • Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu
 • Troškovi pribavljanja ZK izvatka
 • Troškovi notara
 • Troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • Troškovi pribavljanja poreskih uvjerenja
 • Troškovi police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita
 • Troškovi otvaranja i vođenja računa:
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge
 • Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge