Nastavak kreditne linije “Stambeni krediti za mlade” i uspješnog poslovanja Union banke
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Nastavak kreditne linije “Stambeni krediti za mlade” i uspješnog poslovanja Union banke

Nastavak kreditne linije “Stambeni krediti za mlade” i uspješnog poslovanja Union banke

Union banka d.d. Sarajevo sa velikim zadovoljstvom najavljuje kreditnu liniju „Stambeni krediti za mlade“ i u 2023. godini, koju u saradnji sa Vladom Federacije BiH realizira šestu godinu zaredom.

Stambeni krediti za mlade će se plasirati sa rokom otplate do 25 godina i maksimalnim iznosom do 250.000 KM, te kao i ranijih godina po nominalnoj kamatnoj stopi od
2,99 % na godišnjem nivou, fiksnom do kraja otplate kredita. I dalje je aktuelna dodatna pogodnost u vidu umanjenja kamatne stope za novorođenu i/ili usvojenu djecu od dana podnošenja zahtjeva za kredit, pa tako oni parovi koji u otplatnom periodu dobiju troje djece mogu ostvariti kamatnu stopu i do 2,39 posto.
Svi zainteresovani mladi ljudi će za kredit moći aplicirati već od 03.05.2023. u svim poslovnicama Union banke, a na ovom LINK-u se nalazi brošura „Kriteriji koje trebaju ispunjavati podnosioci zahtjeva za kredit“ u kojoj su prezentirane sve korisne i važne informacije vezane za ovu kreditnu liniju.

Pored ove izuzetne ponude, Union banka je kao i prethodnih godina nastavila sa snažnim rastom u svim bitnim segmentima poslovanja. U 2022. godini ostvaren je rast kreditnog portfolija od 18,7 % što predstavlja najveći rast iz redovnog poslovanja na bankarskom tržištu. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju Banke, kao jednog od bitnih pokazatelja stabilnog poslovanja, na kraju 2022. godine iznosi 1,44 %, što je značajno bolje od prosjeka bankarskog tržišta u našoj zemlji i rezultat je adekvatnog upravljanja rizicima.

Union banka d.d. Sarajevo je jedina komercijalna banka u većinskom državnom vlasništvu čiji poslovni model nije usmjeren ka maksimiziranju dobiti, već je ista u funkciji razvoja i mogućnosti pružanja što povoljnijih uslova kreditiranja i bankarskih usluga putem kojih se doprinosi razvoju domaće privrede i stvaranju boljih uslova života za građane.