Nastavak kreditne linije - Stambeni krediti za mlade i uspješnog poslovanja Union banke d.d. Sarajevo
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Nastavak kreditne linije - Stambeni krediti za mlade i uspješnog poslovanja Union banke d.d. Sarajevo

Nastavak kreditne linije - Stambeni krediti za mlade i uspješnog poslovanja Union banke d.d. Sarajevo

Union banka d.d. Sarajevo sa velikim zadovoljstvom najavljuje kreditnu liniju – Stambeni krediti za mlade i u 2024. godini u rekordnom iznosu od 40 miliona KM, koju realizira u saradnji sa Vladom Federacije BiH.

Stambeni krediti za mlade će se plasirati sa rokom otplate do 300 mjeseci i maksimalnim iznosom do 275.000 KM, te kao i ranijih godina po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,99% na godišnjem nivou, fiksna do kraja otplate kredita. I dalje je aktuelna dodatna pogodnost u vidu umanjenja kamatne stope za novorođenu i/ili usvojenu djecu od dana podnošenja zahtjeva za kredit, pa tako oni parovi koji u otplatnom periodu dobiju troje djece mogu ostvariti kamatnu stopu i do 2,39%. Više informacija o stambenim kreditima za mlade i početku realizacije kreditne linije zainteresovani mogu potražiti na web stranici: www.unionbank.ba ili poslovnicama Union banke.

Pored ove izuzetne ponude, želimo istaći da je Union banka kao i prethodnih godina, nastavila sa rastom aktive, depozita, platnih transakcija, broja klijenata, profitabilnosti i drugih bitnih pokazatelja uspješnog poslovanja. U poređenju sa bankarskim sektorom u Federaciji BiH ostvareni su, između ostalog, najveći rast kreditnog portfolija u visini od 17,8%, te pad stope učešća nekvalitetnih kredita u kreditnom portfoliju Banke u 2023. godini na 0,99% a što je jedan od bitnih pokazatelja stabilnog poslovanja i rezultat adekvatnog upravljanja rizicima.

Union banka d.d. Sarajevo je jedina komercijalna banka u većinskom državnom vlasništvu čiji poslovni model nije usmjeren ka maksimiziranju dobiti, već je ista u funkciji razvoja i mogućnosti pružanja što povoljnijih uslova kreditiranja i bankarskih usluga putem kojih se doprinosi razvoju domaće privrede, stvaranju boljih uslova života za građane i jačanju pozicije jedne od vodećih servisnih banaka za javni sektor u Federaciji BiH.

Svi zainteresovani mladi ljudi će za kredit moći aplicirati već od 06.05.2024. godine u svim poslovnicama Union banke, a u nastavku na ovom link-u se nalazi i brošura „Kriteriji koje trebaju ispunjavati podnosioci zahtjeva za kredit“ u kojoj su prezentirane sve korisne i važne informacije vezane za ovu kreditnu liniju.