NOVA STRATEGIJA UNION BANKA PREZENTIRANA PREDSTAVNICIMA MEDIJSKIH KUĆA
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
NOVA STRATEGIJA UNION BANKA PREZENTIRANA PREDSTAVNICIMA MEDIJSKIH KUĆA

NOVA STRATEGIJA UNION BANKA PREZENTIRANA PREDSTAVNICIMA MEDIJSKIH KUĆA

Jedina komercijalna banka u Federaciji BiH u državnom vlasništvu - Union banka, organizovala je druženje sa predstavnicima preko 30 domaćih i međunarodnih medija kojim je prezentirala novu misiju banke, strateške ciljeve, novu korporativnu kulturu i vizuelni identitet. Uprava Union banke saopćila je tokom razgovora da je proteklih mjeseci došlo do suštinskih promjena u banci i najavila da će Union banka uskoro postati značajniji igrač na finansijskom tržištu.

"Općedruštveni interes je građenje jake i stabilne državne komercijalne banke koja treba da postane jedan od stubova razvoja privrede i faktor poboljšanja standarda života svih građana Federacije BiH", istakao je direktor banke Senad Redžić.

Sve institucije u Bosni i Hercegovini, od općina, preko kantona i entiteta, pa do države, posluju uglavnom preko stranih komercijalnih banaka, a domaće banke u BiH nisu im ozbiljna konkurencija.

"Ništa nas ne sputava da i mi izgradimo jaku i stabilnu finansijsku instituciju koja će biti faktor poboljšanja stabilnosti finansijskog tržišta, cilj nam je da kvalitetom usluga i modernim poslovanjem zadobijemo povjerenje vladinih institucija, privrede i građana", kazao je direktor Redžić.

Predstavnicima medija danas je predstavljena i nova uprava Union banke koju čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u internacionalnim bankama. Uz direktora Redžića u upravi su izvršni direktori Vedran Hadžiahmetović i Admil Nukić. Uprava je saopćila da su svi ministri u Vladi Federacije BiH dali su jedinstvenu podršku novom kursu Union banke i ambicioznim strateškim ciljevima.