NOVI KORPORATIVNI IDENTITET UNION BANKE
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
NOVI KORPORATIVNI IDENTITET UNION BANKE

NOVI KORPORATIVNI IDENTITET UNION BANKE

Union banka je nastavila finalizirati aktivnosti započete prošle godine u cilju bolje tržišne orijentacije i praćenja bankarskih standarda i već su se proveli određeni koraci na izmjeni organizacione strukture, podizanju kvaliteta usluga i kreiranju tržišno orijentisanih proizvoda. U segmentu kvalitete infrastrukture banke, pored početka implementacije novog informacionog sistema, izrađena je nova korporativna komunikacijska strategija koja je u operativnom smislu rezultirala izradom novog vizuelnog identiteta koji je pretočen u knjigu grafičkih i vizuelnih standarda.

„Imajući u vidu vlasničku strukturu banke (Vlada FBiH 91,44%), smatrali smo da je društveno odgovorno da pozovemo našu akademsku zajednicu kako bi, u saradnji sa našim mladim intelektualcima, studentima iz oblasti arhitekture, dizajna, muzike i marketinga kroz konkursne zadatke, napravili novi korporativni identitet gdje su polazne tačke i uporišta u projektnim zadacima postavljeni na osnovu obavljenih kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Nadamo se da će i druge kompanije u BiH slijediti ovaj primjer pozitivnog korištenja naših intelektualnih resursa kako bi našim mladim stručnjacima dali šansu za kreativno i profesionalno izražavanje i tako uz obostrani interes pomogli izgradnji našeg poslovnog ambijenta " rekao je direktor Union banke Senad Redžić.

„Postavljeni standardi jasno odražavaju našu poslovnu strategiju i predstavljaju osnovu za daljne aktivnosti koje imaju cilj da u internoj i eksternoj komunikaciji unificiraju i konzistentno komuniciraju vizuelni identitet banke, tehnički podrži i olakša sve neophodne procese izgradnje institucije, poboljša korporativni identitet institucije i unaprijedi imidž Union banke. S kvalitetnijom infrastrukturom stvorit će se osnova za dalji napredak i ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim menadžmentima fakulteta i akademija bez čije pomoći, u smislu podrške i mentorstva studentima, ovaj projekat ne bi bio efikasno realizovan", istakao je Redžić.