Obavijest klijentima – Smanjenje zatezne kamatne stope
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Obavijest klijentima – Smanjenje zatezne kamatne stope

Obavijest klijentima – Smanjenje zatezne kamatne stope

Poštovani klijenti,

informišemo vas da će Union banka d.d. Sarajevo u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju sa stanovništvom, izvršiti smanjenje zatezne kamatne stope.

Banka će od 01.02.2022. godine za kreditne kartice, shopping kartice i za prekoračenja po tekućem računu obračunavati zateznu kamatu po kamatnoj stopi od 10,00%.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa izmjenama ovih uslova/uvjeta, molimo vas da se u roku od 30 dana obratite u najbližu podružnicu/ekspozituru Union banke.

Ovim putem želimo vam se zahvaliti na dosadašnjoj saradnji/suradnji i vašoj odluci da koristite usluge Banke.

S poštovanjem,
Union banka d.d. Sarajevo