Obavijest za klijente/fizička lica – promjena tarife naknada od 04.03.2020. godine
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Obavijest za klijente/fizička lica – promjena tarife naknada od 04.03.2020. godine

Obavijest za klijente/fizička lica – promjena tarife naknada od 04.03.2020. godine

Poštovani/a,

Informišemo Vas da će Union banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), u skladu sa Odlukom o tarifi naknada za usluge u poslovanju sa stanovništvom /Cjenovnik naknada/, primjenjivati nove naknade za vođenje tekućeg, vođenje a vista računa kao i naknade obavljanje transakcija putem KVIKO aplikacije.
Od 04.03.2020. godine, Banka će obračunavati naknadu za vođenje tekućeg računa u iznosu 2,50 KM/mjesečno, dok će naknadu za vođenje a vista računa obračunavati u iznosu od 1,50 KM/mjesečno. Banke neće naplaćivati naknadu za obavljanje transakcija putem KVIKO aplikacije. Uvid u Odluku o tarifi naknada za usluge u poslovanju sa stanovništvom /Cjenovnik naknada/, možete izvršiti u poslovnim jedinicama i na zvaničnoj web stranici Banke.
Ovim putem želimo Vam se zahvaliti na dosadašnjoj saradnji/suradnji i Vašoj odluci da koristite usluge Banke.