Okvir za izdavanje garancija i akreditiva
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
OKVIR ZA IZDAVANJE GARANCIJA I AKREDITIVA
Scroll down
Finansijski aranžman koji podrazumijeva višekratno izdavanje garancija i akreditiva
do iznosa i unutar perioda važenja okvira. Jednokratnim odobrenjem okvira klijentu se
olakšava i ubrzava proces izdavanja garancija i akreditiva.
Rok važenja
Maksimalni rok važenja do 36 mjeseci