Okvirni kredit
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
OKVIRNI
KREDIT
Scroll down
Namjena okvirnih kreditnih aranžmana za finansijsku podršku je realizacija
pojedinačnih bankarskih proizvoda ili grupe proizvoda koje klijent može koristiti
unutar odobrenog iznosa i perioda važenja okvirnog kredita.
Uslovi kredita
Iznos kredita u ovisnosti od namjene
finansiranja, boniteta klijenta,
ponuđenih instrumenata obezbjeđenja,
te drugih relevantnih pokazatelja
5
- Maksimalni rok -
Maksimalni rok otplate do 5 godina
Iznos kredita u ovisnosti od namjene finansiranja, boniteta klijenta,
ponuđenih instrumenata obezbjeđenja, te drugih relevantnih pokazatelja
Dokumentacija za kredit
Zahtjev za kredit možete preuzeti sa linka ispod

Zahtjev za kredit (pdf)
Zahtjev za kredit - Prilog 1 (pdf)
UGOVORITE SASTANAK