Online aplikacija
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Online aplikacija

UPITNIK - PRIJAVNI OBRAZAC - za popunu radnog mjesta
Pažljivo pročitajte upute i unesite podatke na odgovarajući način
STATUS KANDIDATA


OBRAZOVANJEZNANJE STRANIH JEZIKA

A - odlično poznavanje: podjednako kao i maternji jezik
B - vrlo dobro poznavanje: tečnost u razgovoru i ispravnost u pisanju; od zaposlenog se očekuje da se neovisno služi jezikom u radnim zadacima, priprema različite pismene materijale u vezi s poslom.
C - ograničeno poznavanje: dobro poznavanje jezika gdje se od zaposlenog očekuje da učestvuje u razgovorima ili na sastancima, čitanje i razumijevanje tekstova u vezi sa poslom i pisanje jednostavnijih.
D - minimalno poznavanje: dovoljno ili minimalno služenje jezikom, gdje se od zaposlenoga traži da razumije jednostavne razgovore, obraćanja na stranom jeziku, ili čitanje najjednostavnijih tekstova.

SLUŽENJE RAČUNAROM
  • Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na gore navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i tačni.
  • Izjavljujem da mi je poznato da u slučaju predaje dokumenata ili davanja lažne izjave mi može prestati radni odnos u skladu odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu Union banke dd Sarajevo.
  • Dajem svoju saglasnost Union banci d.d. Sarajevo da moje lične/osobne podatke iz ovog Upitnika može obrađivati, koristiti i čuvati u svrhu selekcije i eventualno regrutacije kadrova u Union banci d.d. Sarajevo, te da iste neće korisiti u druge svrhe i proslijeđivati trećim licima.

Pošalji