Online aplikacija
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Online aplikacija

NAPOMENA: Odabirom opcije "Saglasan/saglasna sam sa uslovima korištenja" osoba koja šalje zahtjev daje svoju saglasnost da Union banka d.d. Sarajevo njene podatke i lične podatke dobivene popunjavanjem određenih rubrika prikuplja, obrađuje i njima se koristi u svrhu pružanja bankovnih i drugih finansijskih usluga za koje je ovlaštena. Svi podaci, pa tako i lični podaci koje Union Banka d.d. Sarajevo dobije, biće zaštićeni kao povjerljivi, prema trenutno važećim zakonskim odredbama. Osoba koja podnosi zahtjev odgovara za ispravnost podataka.“
Pošalji