Oročeni depozit
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
OROČENI
DEPOZITI
Scroll down
Obezbjedite dodatne prihode po osnovu kamata, koje banka isplaćuje na vaša oročena sredstva.
Oročeni depoziti
Depoziti predstavljaju novčana sredstva koja klijenti deponuju kod Banke, na određeni rok i u određenom iznosu, prema uslovima utvrđenim od strane Banke.

Sredstva mogu biti deponovana na transakcijskom i deviznom računu, na depozitnom računu ili na namjenskom depozitnom računu.