Osnovni račun
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
OSNOVNI
RAČUN
Scroll down
Osnovni račun se otvara fizičkom licu koje podnese zahtjev i koje ima zakonit boravak u Federaciji BiH, a nema otvoren račun za obavljanje platnog prometa. Fizičko lice koje ima otvoren osnovni račun ne može imati ni jedan drugi račun u istoj ili drugoj ovlaštenoj organizaciji.
Troškovi otvaranja i vođenja računa
0 KM
- bez naknade -
Otvaranje osnovnog računa
1,50 - 2,20 KM
- mjesečno -
Vođenje osnovnog računa
Dokumentacija za otvaranje računa
Za otvaranje računa dovoljno je dostaviti identifikacijski dokument (ovjerenu kopiju lične karte)
i CIPS prijavu mjesta boravka, obavještenje/dokaz druge ovlaštene organizacije da će isti račun
biti ugašen nakon otvaranja osnovnog računa i dokaz/Rješenje o korištenju prava prema zakonima kojima
je uređena socijalna zaštita (ukoliko je primjenjivo), te popunjen zahtjev koji možete preuzeti sa linka ispod:

Zahtjev za otvaranje osnovnog računa (pdf)
Standardni informacioni list (xlsx)
OTVORI RAČUN