Paketi usluga
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
PAKETI
USLUGA
Scroll down
Paket predstavlja proizvod koji objedinjuje bankarske proizvode i usluge, te uključuje dodatne pogodnosti vezane za korištenje proizvoda ili usluga po jednoj jedinstvenoj cijeni koju klijent plaća na mjesečnom nivou.
Mjesečne naknade
4,99 KM
- mjesečno -
Union START
7,99 KM
- mjesečno -
Union PLUS
11,99 KM
- mjesečno -
Union MAXI
Uporedite ponudu i izaberite Paket usluga koji najbolje odgovara vašim potrebama i mogućnostima!
Paketi Union START
Paket usluga za one
koji su tek startali
bankariti
Union PLUS
Paket usluga za one
koji uvijek žele
biti u plusu
Union MAXI
Paket usluga za one
koji traže maksimalno
dobro uslugu
Mjesečna naknada 4,99 KM 7,99 KM 11,99 KM
Sadržaj paketa
Tekući račun
Visa debitna kartica •* •* •*
Visa kreditna kartica   •* •*
Visa prepaid kartica    
Visa shopping kartica     •*
Prekoračenje po tekućem računu
mUNION mobilno bankarstvo
eUNION elektronsko bankarstvo
Ugovaranje trajnog naloga
KVIKO usluga  
Manja naknada za obradu potrošačkog kredita u odnosu na redovnu naknadu   •** •***
Mjesečni izvod
Obavijest o isplatama i uplatama na/sa računa
Podizanje gotovine na svim bankomatima BH mreže
Niže naknade za plaćanje putem mUNION/eUNION
Usluga ličnog bankara  
CARD GUARD


* Po kartičnim proizvodima koji su označeni sa * - godišnja članarina se umanjuje za 50% u odnosu na redovnu tarifu za debitne kartice, a za kreditne i shopping kartice, naknada za izdavanje/reizdavanje se umanjuje 50%
** 30% manja naknada za obradu potrošačkog kredita u odnosu na redovnu tarifu
*** 50% manja naknada za obradu potrošačkog kredita u odnosu na redovnu tarifu
Redovna tarifa naknada je dostupna na web stranici Banke, kao i u svim poslovnim jedinicama Banke.