Posebna ponuda potrošačkih nenamjenskih i zamjenskih kredita
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
POSEBNA PONUDA POTROŠAČKIH NENAMJENSKIH I ZAMJENSKIH KREDITA
Scroll down
Bilo da maštate o novom automobilu, dječijoj sobi, studiranju ili renoviranju stana, uz našu akcijsku ponudu sa fiksnom kamatnom stopom, možete ostvariti sve ono što ste zamislili.
Iznos kredita i rok otplate
50.000 KM
Maksimalan iznos kredita
10
Godina
Maksimalni rok otplate

Nominalna kamatna stopa od 1.95% (EKS 3.57%*)

* Informativna efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 25.000 KM na period od 36 mjeseci, sa naknadom za obradu kredita od 0,25%, troškovima mjenica, ovjere dokumentacije, interkalarne kamate i vođenja kreditnog računa, za klijente Banke – primaoce plate, koji imaju realizovan Union MAXI paket usluga uz realizaciju prekoračenja po tekućem računu.
Obavezan instrument obezbjeđenja: mjenice
Naknada za obradu: 0,50% od iznosa kredita

Za realizaciju gotovinskog kredita iz ove posebne ponude, obavezna je realizacija minimalno jednog kartičnog proizvoda Banke i Plus/Maxi paketa usluga za sve vrijeme trajanja otplate kredita.

Iznos/Rok otplate
1
godina
2
godine
3
godine
4
godine
5
godina
6
godina
7
godina
8
godina
9
godina
10
godina
5.000,00
KM
423,08
KM
216,80
KM
147,30
KM
113,67
KM
92,85
KM
79,66
KM
69,77
KM
63,06
KM
57,32
KM
52,74
KM
10.000,00
KM
  431,59
KM
292,59
KM
225,34
KM
183,69
KM
157,32
KM
137,54
KM
124,13
KM
112,64
KM
103,48
KM
15.000,00
KM
    437,89
KM
337,01
KM
274,54
KM
234,97
KM
205,31
KM
185,19
KM
167,97
KM
154,22
KM
20.000,00
KM
      448,68
KM
365,39
KM
312,63
KM
273,08
KM
246,25
KM
223,29
KM
204,97
KM
25.000,00
KM
        456,23
KM
390,29
KM
340,85
KM
307,31
KM
278,61
KM
255,71
KM
30.000,00
KM
        547,08
KM
467,95
KM
408,62
KM
368,38
KM
333,93
KM
306,45
KM
35.000,00
KM
          545,60
KM
476,39
KM
429,44
KM
389,26
KM
357,19
KM
40.000,00
KM
          623,26
KM
544,16
KM
490,50
KM
444,58
KM
407,93
KM
45.000,00
KM
            611,93
KM
551,56
KM
499,90
KM
458,67
KM
50.000,00
KM
            679,70
KM
612,63
KM
555,22
KM
509,41
KMPosebna ponuda potrošačkih nenamjenskih i zamjenskih kredita za primaoce plate**
Iznos do 50.0000 KM
Rok do 12 mjeseci do 36 mjeseci do 60 mjeseci do 84 mjeseca do 120 mjeseci
Kamatna stopa 1,95% 2,95% 3,45% 3,75% 4,05%
Naknada za obradu 0,50% od iznosa plasmana***

** Pod pojmom primaoci plate smatraju se primaoci redovnih ličnih primanja preko računa otvorenog u Union banci dd Sarajevo, kao i klijenti koji označe na Zahtjevu za kredit ili za koje poslodavac označi da će izvršiti prenos primanja na tekući račun u Union banci. Obavezan uslov odluke za primaoce plate: Realizacija primanja preko tekućeg računa otvorenog u Union banci dd Sarajevo za sve vrijeme trajanja otplate kredita.
*** Naknade za obradu kredita se umanjuju u skladu sa uslovima realizovanih paketa usluga.

Instrumenti obezbjeđenja
 • Mjenica
 • Saglasnost/ suglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja
 • Moguće ugovaranje jednog od paketa osiguranja kredita ili namjenski oročenog depozita od 15% od iznosa kredita.

Ovisno od ukupne kreditne izloženosti Korisnika u Banci, iznosa kredita, roka otplate i profila firme zaposlenja korisnika u kreditni odnos se uključuje sudužnik.

Troškovi koji se mogu očekivati prilikom realizacije kredita
 • Naknada za obradu kredita
 • Naknada za vođenje kreditnog računa
 • Troškovi mjenica
 • Troškovi zaloga na depozite u Registru zaloga (jednokratno, fiksno),
  opcionalno ukoliko je depozit obezbjeđenje po kreditu
 • Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu
 • Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM)
  opcionalno ukoliko je polica obezbjeđenje po kreditu
 • Troškovi otvaranja i vođenja računa:
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge
 • Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge