Poslovnice i bankomati
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

Poslovnice i bankomati


Union Banka d.d. Sarajevo - Centrala
Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo, BiH

+387 33 561 000 +387 33 219 201 info@unionbank.ba www.unionbank.ba
Lociraj na Google mapi
BH mreža bankomata
Besplatno podizanje gotovine
na više od 200 bankomata Podizanje gotovine bez naknade na više od 200 bankomata.
Klijenti četiri bosanskohercegovačke banke - Union banka, ASA banka, BBI banka i Privredna banka Sarajevo, a koje čine BH MREŽU bankomata, mogu bez naknade podizati novac sa više od 200 bankomata ove mreže. BH MREŽA bankomata je treća po veličini mreža bankomata na prostoru Bosne i Hercegovine i kontinuirano se širi i unapređuje.
Union Banka
Bosna Bank International
ASA Banka
Privredna Banka Sarajevo
Grad Adresa Banka
Goražde Trg branilaca 1 Union banka
Konjic Restoran Sahat Kula Union banka
Konjic Trg državnosti 2 Union banka
Mostar Braće Fejića 25 Union banka
Sarajevo Ferhadija 15 Union banka
Sarajevo Rustem-pašina 3 Union banka
Sarajevo Trg solidarnosti 13 Union banka
Sarajevo Topal Osman-paše 26 Union banka
Travnik Bosanska 137 Union banka
Tuzla Muhameda Hevaije Uskufije 7 Union banka
Zavidovići Alije Izetbegovića blok 2 Union banka
Zenica Islambegovića put 5 Union banka
Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 19 Union banka
Bugojno Sultan Ahmedova 81 Union banka
Mostar TC “Plaza” Union banka
Sarajevo Penny West Gate - Mostarsko raskršće 10 Union banka
Mostar Kralja Petra Krešimira IV 8b Union banka
Banja Luka Prvog krajiškog korpusa 2 Bosna Bank International
Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 46 Bosna Bank International
Bihać Husrefa Redžića 6 Bosna Bank International
Bihać Miroslava Krleže 2 Union banka
Bihać Trg maršala Tita bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Bijeljina Gavrila Principa 12 Bosna Bank International
Bosanski Petrovac Bosanska 11 Bosna Bank International
Bratunac Svetog Save 40 Bosna Bank International
Brčko Bulevar mira 2 Bosna Bank International
Brčko Klanac bb Bosna Bank International
Brčko Kantardžića 2 Privredna banka Sarajevo
Breza Bosanska 28 ASA Banka d.d. Sarajevo
Bugojno Zlatnih ljiljana bb (Zgrada Islamske Zajednice) Bosna Bank International
Bugojno Bosanska 17 Privredna banka Sarajevo
Bugojno Zlatnih ljiljana 8 ASA Banka d.d. Sarajevo
Busovača Branitelja domovine bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Cazin Dr Irfana Ljubijankića bb (Poslovni prostor Kasap) Bosna Bank International
Cazin Cazinskih brigada 24 ASA Banka d.d. Sarajevo
Donji Vakuf 14. septembra bb Privredna banka Sarajevo
Goražde Seada Sofovića Sofe 7 Bosna Bank International
Goražde Kulina Bana 31 Privredna banka Sarajevo
Goražde Prva Drinska brigada 23 - Vitkovići ASA Banka d.d. Sarajevo
Goražde Sinan-paše Sijerčića bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Gornji Vakuf Gradska bb (Kod Džamije Mehmeda Bega Stočanina) Bosna Bank International
Gornji Vakuf Mehmed-bega Stočanina bb Privredna banka Sarajevo
Gračanica Mehmeda Ahmedbegovića bb Bosna Bank International
Gradačac Huseina Kapetana Gradaščevića bb (zgrada Islamske zajednice) Bosna Bank International
Hadžići Hadželi 124 Bosna Bank International
Ilijaš 126. brigade bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Ilijaš Moševačka 143a ASA Banka d.d. Sarajevo
Jablanica Željeznička bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb Privredna banka Sarajeva
Jelah Braće Kotorić 16 ASA Banka d.d. Sarajevo
Kaćuni Kaćuni bb (poslovni prostor GOLD) Bosna Bank International
Kakanj Alije Izetbegovića 123 Bosna Bank International
Kakanj Alije Izetbegovića bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Ključ Branilaca BiH br. 83 TEMPIC-FA ASA Banka d.d. Sarajevo
Kiseljak Josipa bana Jelačića bb Bosna Bank International
Kalesija Trg šehida bb Bosna Bank International
Konjic Maršala Tita 35 Bosna Bank International
Konjic Maršala Tita bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Lukavac Lukavičkih brigada bb (TC Lukavac) Bosna Bank International
Maglaj Ilijasa Smajlagića 1 ASA Banka d.d. Sarajevo
Maglaj Aleja ljiljana 1 Privredna banka Sarajevo
Mostar Trg Republike 3 Bosna Bank International
Mostar Maršala Tita 114 Privredna banka Sarajevo
Mostar Mostarskog bataljona 27 Privredna banka Sarajevo
Mostar Mala Tepa 28 ASA Banka d.d. Sarajevo
Mostar Musala 4 ASA Banka d.d. Sarajevo
Mostar Kralja Petra Krešimira IV br.8 ASA Banka d.d. Sarajevo
Novi Travnik Mehmeda Spahe 1 Bosna Bank International
Sanski Most Mahala 2 Bosna Bank International
Sarajevo Bolnička 25 Bosna Bank International
Sarajevo Braće Begić bb (Islamski centar Koševsko brdo) Bosna Bank International
Sarajevo Bravadžiluk 18 Bosna Bank International
Sarajevo Dobrinjske bolnice bb (Pijaca Dobrinja) Bosna Bank International
Sarajevo Džemala Bijedića 25d Bosna Bank International
Sarajevo Trg Fra Grge Martića 4 Bosna Bank International
Sarajevo Grbavicka bb (Pijaca na Grbavici) Bosna Bank International
Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 Bosna Bank International
Sarajevo Trg djece Sarajeva bb Bosna Bank International
Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Alipašina 6 Privredna banka Sarajevo
Sarajevo Kolodvorska 12, Bingo Privredna banka Sarajevo
Sarajevo Dr. Mustafe Pintola 23 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Ferhadija 4 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Maršala Tita 13 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 97 (Općina Novi Grad) Bosna Bank International
Sarajevo Maršala Tita 15 (Šipad) Bosna Bank International
Sarajevo Pofalićka 5 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Kazazi 27 Bosna Bank International
Sarajevo Obala Kulina bana 18 Privredna banka Sarajevo
Sarajevo Kolodvorska 5 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Saliha Hadžihusejnovića Muvekita 10 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića 1 (Unitic) Bosna Bank International
Srebrenica Trg Mihajla Bjelakovića bb (RK Zvorničanka) Bosna Bank International
Srebrenik Prvog Marta bb (kod Doma zdravlja) Bosna Bank International
Srebrenik Maršala Tita 49 ASA Banka d.d. Sarajevo
Tešanj Maršala Tita 9 Bosna Bank International
Tešanj Kralja Tvrtka Privredna banka Sarajevo
Tešanj Osmana Pobrića bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Travnik Bosanska 157 Bosna Bank International
Travnik Bosanska 116 ASA Banka d.d. Sarajevo
Tuzla I Inžinjerske brigade 6 Bosna Bank International
Tuzla Univerzitetska 16 Bosna Bank International
Tuzla I Inžinjerijske brigade L2/10A ASA Banka d.d. Sarajevo
Usora Žabljak bb Privredna banka Sarajevo
Visoko Alije Izetbegovića 39 Bosna Bank International
Visoko Branilaca bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Vitez Poslovni centar 96 Bosna Bank International
Velika Kladuša Nurije Pozderca 1 ASA Banka d.d. Sarajevo
Vogošća Jošanička do 2 Bosna Bank International
Zavidovići Safvet-bega Bašagića 7 ASA Banka d.d. Sarajevo
Zenica Ugao ulica Islambegovića put i Maršala Tita Bosna Bank International
Zenica Aleja šehida 19 ASA Banka d.d. Sarajevo
Zenica Aska Borića 25 ASA Banka d.d. Sarajevo
Zenica Bistua Nuova 5 ASA Banka d.d. Sarajevo
Zenica Londža 88 ASA Banka d.d. Sarajevo
Zenica Bulevar Kulina bana 28c ASA Banka d.d. Sarajevo
Zenica Maršala Tita 28 ASA Banka d.d. Sarajevo
Žepče Ulica Prva bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Živinice Ulica Oslobođenja bb (Islamski centar Živinice) Bosna Bank International
Donji Vakuf 770. Slavne brdske brigade bb (Autobuska Stanica) Bosna Bank International
Gornji Rahić Novi zanatski centar bb Privredna banka Sarajevo
Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb Privredna banka Sarajevo
Sarajevo Dr. Mustafe Pintola do broja 1 Bosna Bank International
Vogošća Jošanička 55 Privredna banka Sarajevo
Zenica Londža 75 Privredna banka Sarajevo
Gračanica Branilaca grada bb (TC Etna) ASA Banka d.d. Sarajevo
Goražde Ferida Dizdarevića 3 Privredna banka Sarajevo
Stolac Hrvatskih branitelja bb Bosna Bank International
Ilijaš Hašima Spahića bb Bosna Bank International
Cazin Mala Lisa bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Fojnica Banjska 1 „Reaumal“ ASA Banka d.d. Sarajevo
Tuzla Bosne Srebrene 60 ASA Banka d.d. Sarajevo
Usora Tešanjska bb ASA Banka d.d. Sarajevo
Mostar Oneščukova bb Bosna Bank International
Sarajevo Patriotske lige do br. 50 Bosna Bank International
Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva bb Bosna Bank International
Sarajevo Džemala Bijedića 160, Bingo centar Bosna Bank International
Sarajevo Barska 59, Waves Otes Bosna Bank International
Tuzla Armije RBiH 1 Bosna Bank International
Goražde Višegradska bb Privredna banka Sarajevo
Jablanica Darivalaca krvi bb Privredna banka Sarajevo
Mostar Maršala Tita 294 (objekat Memić dekor) Privredna banka Sarajevo
Sarajevo Džemala Bijedića 160, Bingo City Centar Privredna banka Sarajevo
Sarajevo Ustanička bb Privredna banka Sarajevo
Visoko Dr. Džananovića 10 Privredna banka Sarajevo
Gračanica Alije Izetbegovića 30 ASA Banka d.d. Sarajevo
Sarajevo Ahmeta Ljubunčića 4 – Hrasnica, pekara Panera Bosna Bank International
Konjic Maršala Tita bb PSC Partizanovo ASA Banka d.d. Sarajevo
Kakanj TC REAL ASA Banka d.d. Sarajevo
Kladanj XVI Muslimanske brigade bb - BINGO ASA Banka d.d. Sarajevo
Bužim 505. viteške brigade br. 55 Bosna Bank International
Olovo Branilaca bb Privredna banka Sarajevo