Potrošački gotovinski krediti – posebna ponuda
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
POTROŠAČKI GOTOVINSKI KREDITI
POSEBNA PONUDA
Scroll down
Bilo da maštate o novom automobilu, dječijoj sobi, renoviranju stana ili čak zatvaranju postojećeg kredita,
uz našu posebnu ponudu Potrošačkih gotovinskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom,
možete ostvariti sve ono što ste zamislili.
Iznos kredita i rok otplate
10
Godina
Maksimalni rok otplate
50.000 KM
Maksimalan iznos kredita
 • NOMINALNA KAMATNA STOPA: od 1,95% (EKS 3,56%*)

*Informativna efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 25.000 KM na period od 36 mjeseci, sa naknadom za obradu kredita od 0,25%, troškovima mjenica, ovjere dokumentacije, interkalarne kamate i vođenja kreditnog računa, za klijente Banke – primaoce plate, koji imaju realizovan Union MAXI paket usluga uz realizaciju prekoračenja po tekućem računu.


Posebna ponuda potrošačkih gotovinskih kredita za primaoce plate**
Iznos do 50.000 KM
Rok do 12 mjeseci do 36 mjeseci do 60 mjeseci do 84 mjeseca do 120 mjeseci
Kamatna stopa 1,95% 2,95% 3,45% 3,75% 4,15%
Naknada za obradu
(primaoci plate)
0,50% od iznosa plasmana***

Posebna ponuda potrošačkih gotovinskih kredita za neprimaoce plate**
Iznos do 50.000 KM
Rok do 12 mjeseci do 36 mjeseci do 60 mjeseci do 84 mjeseci do 120 mjeseci
Kamatna stopa 2,85% 3,35% 3,85% 4,15% 4,45%
Naknada za obradu
(neprimaoci plate)
1,00% od iznosa plasmana***

** Pod pojmom primaoci plate smatraju se primaoci redovnih ličnih primanja preko računa otvorenog u Union banci d.d. Sarajevo, kao i klijenti koji označe na Zahtjevu za kredit ili za koje poslodavac označi da će izvršiti prenos primanja na tekući račun u Union banci.
*** Naknade za obradu kredita se umanjuju u skladu sa uslovima realizovanih paketa usluga.Za realizaciju gotovinskog kredita iz ove posebne ponude, obavezna je realizacija minimalno jednog kartičnog proizvoda Banke i Plus/Maxi paketa usluga za sve vrijeme trajanja otplate kredita.

Instrumenti obezbjeđenja
 • Mjenica
 • Saglasnost/ suglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja
 • Moguće ugovaranje jednog od paketa osiguranja kredita ili namjenski oročenog depozita od 15% od iznosa kredita.

Ovisno od ukupne kreditne izloženosti Korisnika u Banci, iznosa kredita, roka otplate i profila firme zaposlenja korisnika u kreditni odnos se uključuje sudužnik.

Troškovi koji se mogu očekivati prilikom realizacije kredita
 • Naknada za obradu kredita
 • Naknada za vođenje kreditnog računa
 • Troškovi mjenica
 • Troškovi zaloga na depozite u Registru zaloga (jednokratno, fiksno),
  opcionalno ukoliko je depozit obezbjeđenje po kreditu
 • Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu
 • Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM)
  opcionalno ukoliko je polica obezbjeđenje po kreditu
 • Troškovi otvaranja i vođenja računa:
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge
 • Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge
  opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge