Prodaja nekretnina klijenta - Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići (u stečaju)
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Prodaja nekretnina klijenta - Tvornica konfekcije

Prodaja nekretnina klijenta - Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići (u stečaju)


Zaključkom Općinskog suda u Banovićima br.127 0 Ip 036134 12 Ip od 28.02.2018. godine, određena je prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti  za dan srijeda – 04.04.2018. g. u 08:30 sati.


Osnovne informacije o kolateralu:

Kolateral:  Nekretnine upisane u z.k. ulošku br.177 K.O. Banovići na k.č. 444 koje čine:  zemljište uz privrednu zgradu površine 4068 m2, poslovna zgrada u privredi 1 površine 2215 m2, pomoćna zgrada u privredi 2  površine 24 m2, elektroenergetski objekat 3 površine 12 m2, a sveukupne površine 6319 m2.

Prema Nalazu stalnog sudskog vještaka građev. struke Hajdaragić Fevzije tržišna vrijednost je procijenjena na 1.723.863,48 KM.

U  toku je izvršni postupak za prodaju nepokretnosti radi namirenja potraživanja Union banke d.d. Sarajevo, koja je uredno upisana u C-teretnom listu zemljišno knjižnog ureda kao založni povjerilac 1. reda.

Radi se o objektu bivše tvornice konfekcije, na vrlo pristupačnoj gradskoj lokaciji, sa vlastitom trafo stanicom, koji se može prilagoditi kako namjeni tekstilne industrije tako i drugim vrstama masovne proizvodnje, kao i djelatnosti trgovine na veliko i malo, bez velikih dodatnih ulaganja.

Kontakt osobe u Union banci za dodatne informacije:
Ramiz B./Esad Dž. u Odjelu za naplatu problematičnih potraživanja, 033 561-020.

(vanjski izgled i dio interijera)