Stambeni krediti za mlade 2021.
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
STAMBENI KREDITI ZA
MLADE
Scroll down
Samo u Union banci snižavamo kamatnu stopu
na stambeni kredit po rođenju prvog, drugog ili trećeg djeteta!
FIKSNA KAMATNA STOPA ZAUVIJEK
Iznos kredita i rok otplate
150.000 KM
Maksimalan iznos kredita
20
Godina
Maksimalni rok otplate
  • Namjena kredita: rješavanje stambenog pitanja podnosioca zahtjeva
  • Smanjenje kamatne stope: smanjenje kamatne stope ostvaruje se kao posebna pogodnost za rođeno/usvojeno dijete od dana podnošenja zahtjeva za kredit (ne uzimajući u obzir djecu rođenu prije podnošenja zahtjeva)
  • Instrumenti obezbjeđenja: hipoteka u omjeru već od 1:1, u odnosu na iznos kredita
  • Naknada za obradu kredita: od 0,00% do 0,50% od iznosa kredita, jednokratno
  • Isplata kredita: moguće je do 10% od iznosa odobrenog kredita, a maksimalno 10.000 KM isplatiti gotovinski za finansiranje ostalih troškova koji su vezani za primarnu namjenu kredita
  • VALUTNA KLAUZULA: Za sve kredite sa rokom otplate preko 60 mjeseci, ugovara se valutna klauzula koja se vezuje za valutu EUR prema srednjem kursu Centralne banke BiH

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 3,18% i izračunata je na iznos kredita od 100.000 KM, sa rokom otplate od 240 mjeseci i bez naknade za obradu kredita. U izračun efektivne kamatne stope uključeni su troškovi kupovine mjenica, ovjere dokumentacije, osiguranja nekretnine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanja poreznih uvjerenja, ZK izvatka i troškovi usluga notara.

SMANJENJE KAMATNE STOPE
Smanjenje kamatne stope ostvaruje se kao posebna pogodnost za rođeno/usvojeno dijete od dana podnošenja zahtjeva za kredit (ne uzimajući u obzir djecu rođenu prije podnošenja zahtjeva) i to kako slijedi:
  • za prvo dijete kamatna stopa se smanjuje za 0,15% (sa 2,99% na 2,84%);
  • za drugo dijete kamatna stopa se smanjuje za dodatnih 0,20% (sa 2,84% na 2,64%);
  • za treće dijete kamatna stopa se smanjuje za dodatnih 0,25% (sa 2,64% na 2,39%).

Smanjenje kamatne stope se realizuje po dostavljanju izvoda iz matične knjige rođenih ili rješenja o zasnivanju usvojenja i primjenjuje se od dana odobrenja. Retroaktivno smanjenje kamatne stope nije moguće.

NAPOMENA: Posebna pogodnost smanjenja kamatne stope se može ostvariti samo u okviru linije stambenih kredita – Stambeni krediti za mlade 2021. godina.

Kamatna stopa
2,99%
Iznos/Rok otplate
5 godina
7 godina
10 godina
15 godina
20 godina
50.000,00
898,21 KM
660,44 KM
482,57 KM
345,05 KM
277,05 KM
70.000,00
1.257,50 KM
924,62 KM
675,60 KM
483,07 KM
387,87 KM
80.000,00
1.437,14 KM
1.056,70 KM
772,12 KM
552,08 KM
443,28 KM
90.000,00
1.616,78 KM
1.188,79 KM
868,63 KM
621,09 KM
498,69 KM
100.000,00
1.796,42 KM
1.320,88 KM
965,15 KM
690,10 KM
554,10 KM
110.000,00
1.976,07 KM
1.452,97 KM
1.061,66 KM
759,11 KM
609,51 KM
120.000,00
 
1.585,06 KM
1.158,18 KM
828,12 KM
664,92 KM
130.000,00
 
1.717,14 KM
1.254,69 KM
897,13 KM
720,33 KM
140.000,00
 
 
1.351,20 KM
966,14 KM
775,74 KM
150.000,00
 
 
1.447,72 KM
1.035,15 KM
831,15 KM