Union banka nastavlja sa kreditiranjem stanovništva po izuzetnim uslovima
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
Union banka nastavlja sa kreditiranjem stanovništva po izuzetnim uslovima

Union banka nastavlja sa kreditiranjem stanovništva po izuzetnim uslovima

Nakon uspješne akcije stambenih kredita, iz Union banke najavljuju i akciju nenamjenskih kredita

Sarajevo, 28. septembar/rujan 2018. – U trenutnoj ponudi Union banke d.d. Sarajevo, jedine banke sa većinskim državnim kapitalom, dostupni su nenamjenski potrošački krediti sa izuzetno povoljnim kamatnim stopama. Kamatna stopa na kredit sa rokom otplate na jednu godinu je 1,95 % (EKS 3,18 %), 2,45 % (EKS 2,95 %) sa rokom otplate na tri godine, 2,95 % (EKS 3,28 %) sa rokom otplate na pet godina i 3,95 % (EKS 4,49 %) sa rokom otplate na deset godina. Kamatne stope su fiksne do kraja otplatnog perioda, a zbog ograničenih sredstava i akcija je vremenski ograničena do kraja godine. Svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na web stranici banke www.unionbank.ba

Ovom akcijom Union banka nastavlja razvoj proizvoda, što potvrđuje i uspješna akcija stambenog kreditiranja mladih koju je Union banka d.d. Sarajevo realizirala u saradnji sa Vladom FBiH, preko Federalnog ministarstva financija/finansija. Putem ove kreditne linije plasirano je 30 miliona KM stambenih kredita. Korisnici stambenih kredita su visokoobrazovani i stručni mladi ljudi i dolaze iz 47 različitih mjesta u FBiH.

Rezultati koje je linija Stambeni kredit za mlade ostvarila na cijeloj teritoriji FBiH pokazatelj su da su ovakvi projekti od velikog značaja za zajednicu.